Kandydatka do Rady Miejskiej w Strzyżowie

Marzena Midura

Okręg nr 3, pozycja 4

Urodzona: 26 kwietnia 1971 roku
Mężatka, córka Monika (13 l.)
Wykształcenie: średnie, Policealne Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie
Zawód: Od 1992 roku – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie,
Filia w Gliniku Charzewskim;
Moderator Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa przy BPGiM w Strzyżowie

close icon
close icon
close icon
close icon
close icon
close icon
close icon